Mezinárodní zkoušky LanguageCert

Stali jsme se akreditovaným zkušebním centrem LanguageCert.

Požaduje Váš zaměstnavatel, abyste prokázali své jazykové znalosti uznávaným certifikátem? Zvažujete, že investujete do své budoucnosti a složíte některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek? Rádi byste studovali na některé z českých či zahraničních univerzit?

Jazykové zkoušky LanguageCert jsou řešením pro Vás!

Řada z vás zná zkoušky LanguageCert pod původním názvem City and Guilds. Ty bylo možné v ČR skládat do 30. června 2015.

Mezinárodní zkoušky LanguageCert

LanguageCert nabízí

  • mezinárodně uznávaný certifikát nahrazující maturitní profilovou zkoušku
  • zkoušky úrovní A1–C2 několikrát ročně
  • možnost oddělené písemné a ústní zkoušky různé úrovně
  • výsledky zkoušek během 10 pracovních dnů

Hlavní výhody zkoušek LanguageCert

Zkoušky jsou zaměřené na využití jazyka v praxi nevyžadují náročnou a zdlouhavou strategickou přípravu jsou velmi flexibilní (můžete složit písemnou a ústní část samostatně a v různých úrovních).

Přihlášení na zkoušku

LanguageCert se snaží vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě zdravotně znevýhodněni, vč. specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou žádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, či případně obojí. Žádost a potvrzení musí být doručeny do 30 dnů, nejpozději 4 týdny před koncem řádné registrace. V případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Je vždy nutné kontaktovat zkouškové centrum.

Zkoušky LanguageCert jsou nově uznávány prestižní organizací OFQUAL. Velkou výhodou zkoušek LanguageCert je jejich flexibilita, nejsme termínově vázáni.

Přihlaste se

Stáhněte a vyplňte přihlášku a zašlete e-mailem na adresu nejpozději 15 pracovních dní před zkouškou
Platba: částka dle vybrané úrovně zkoušky
Bankovní účet: 25730851/0100
Variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrrrr

Ceník mezinárodních zkoušek Language Cert

Ceník je platný od ledna 2018.

Level

Úroveň International
ESOL (písemná zkouška)

International
SESOL (ústní zkouška)

Kombinace

Preliminary A1 1 600 Kč 1 600 Kč 3 100 Kč
Access A2 1 600 Kč 1 600 Kč 3 100 Kč
Achiever B1 1 600 Kč 1 600 Kč 3 100 Kč
Communicator B2 2 200 Kč 2 200 Kč 4 200 Kč
Expert C1 2 500 Kč 2 500 Kč 4 500 Kč
Mastery C2 2 500 Kč 2 500 Kč 4 500 Kč

Ceník zkoušek si můžete také stáhnout viz. níže.

Termíny nejbližších zkoušek LanguageCert

30.5.2019 08:00

Mezinárodní zkoušky LanguageCert - písemné

B1 - C2 SERR

31.5.2019 08:02

Mezinárodní zkoušky LanguageCert - ústní

B1 - C2 SERR

20.6.2019 08:03

Mezinárodní zkoušky LanguageCert - písemné

B2 - C2 SERR

21.6.2019 08:05

Mezinárodní zkoušky LanguageCert - ústní

B2 - C2 SERR