• Adresa Palackého 239/49
    Valašské Meziříčí

  • Telefon +420 571 685 222

Mezinárodní zkoušky LanguageCert

Stali jsme se akreditovaným zkušebním centrem LanguageCert.

Požaduje Váš zaměstnavatel, abyste prokázali své jazykové znalosti uznávaným certifikátem? Zvažujete, že investujete do své budoucnosti a složíte některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek? Rádi byste studovali na některé z českých či zahraničních univerzit?

Jazykové zkoušky LanguageCert jsou řešením pro Vás!

Řada z vás zná zkoušky LanguageCert pod původním názvem City and Guilds. Ty bylo možné v ČR skládat do 30. června 2015.

Mezinárodní zkoušky LanguageCert

LanguageCert nabízí

  • mezinárodně uznávaný certifikát nahrazující maturitní profilovou zkoušku
  • zkoušky úrovní A1–C2 několikrát ročně
  • možnost oddělené písemné a ústní zkoušky různé úrovně
  • výsledky zkoušek během 10 pracovních dnů

Hlavní výhody zkoušek LanguageCert

Zkoušky jsou zaměřené na využití jazyka v praxi nevyžadují náročnou a zdlouhavou strategickou přípravu jsou velmi flexibilní (můžete složit písemnou a ústní část samostatně a v různých úrovních).

Přihlášení na zkoušku

LanguageCert se snaží vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě zdravotně znevýhodněni, vč. specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou žádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, či případně obojí. Žádost a potvrzení musí být doručeny do 30 dnů, nejpozději 4 týdny před koncem řádné registrace. V případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Je vždy nutné kontaktovat zkouškové centrum.

Zkoušky LanguageCert jsou nově uznávány prestižní organizací OFQUAL. Velkou výhodou zkoušek LanguageCert je jejich flexibilita, nejsme termínově vázáni.

Přihlaste se

Stáhněte a vyplňte přihlášku a zašlete e-mailem na adresu nejpozději 15 pracovních dní před zkouškou
Platba: částka dle vybrané úrovně zkoušky
Bankovní účet: 25730851/0100
Variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrrrr

Ceník mezinárodních zkoušek Language Cert

Ceník je platný od ledna 2018.

Level

Úroveň International
ESOL (písemná zkouška)

International
SESOL (ústní zkouška)

Kombinace

Preliminary A1 1 600 Kč 1 600 Kč 3 100 Kč
Access A2 1 600 Kč 1 600 Kč 3 100 Kč
Achiever B1 1 600 Kč 1 600 Kč 3 100 Kč
Communicator B2 2 200 Kč 2 200 Kč 4 200 Kč
Expert C1 2 500 Kč 2 500 Kč 4 500 Kč
Mastery C2 2 500 Kč 2 500 Kč 4 500 Kč

Ceník zkoušek si můžete také stáhnout viz. níže.

Termíny nejbližších zkoušek LanguageCert

Žádné termíny zkoušek

Je nám líto, ale zatím nebyly vypsány žádné termíny zkoušek. Pro více informací kontaktujte p. Nováčkovou.