Anglická konverzace B1, B2

Angličtina

Konverzační kurzy k prohloubení komunikačních schopností.

Anglická konverzace s učebnicí B1 - B2 AK/B1 Středa 15:30

Anglická konverzace s učebnicí B1 - B2

Lektor: Mgr. Z. Topičová

Literatura/poznámka

Popis

Komunikativní kurz k použití základní znalosti jazyka v běžných životních situacích je určen především těm, kdo chtějí brzy mluvit, aniž by zvládli celý rozsah anglické gramatiky. Důraz bude kladen na slovní zásobu a ztrátu zábran mluvit!!

Anglická konverzace B2 AK/B2 Úterý 16:30

Anglická konverzace B2

Lektor: Keifer Lucchi (rodilý mluvčí, USA)

Literatura/poznámka

Business, Travelling, everyday English

Popis

Konverzační kurz pro dospělé tématicky zaměřený na business a travelling