Anglická konverzace B1, B2

Angličtina

Konverzační kurzy k prohloubení komunikačních schopností.

Anglická konverzace s učebnicí B1 - B2 - KURZ ONLINE ! AK/B1 Středa 15:30

Anglická konverzace s učebnicí B1 - B2 - KURZ ONLINE !

Lektor: paní Silvie Opatrná

Literatura/poznámka

Popis

Komunikativní kurz k použití základní znalosti jazyka v běžných životních situacích je určen především těm, kdo chtějí brzy mluvit, aniž by zvládli celý rozsah anglické gramatiky. Důraz bude kladen na slovní zásobu a ztrátu zábran mluvit!!