Všeobecné informace

Jednoleté pomaturitní studium

Maturanti, máte za sebou složité dva roky, možná i smíšené pocity z vlastních výsledků, každopádně, střední škola je za vámi.

A co dál?

Pokud nemáte jasné představy o své budoucnosti (kdo dneska má, že ?), máme pro vás překlenovací rok. Během tohoto roku si nejdříve „uklidíte v angličtině“, tedy doplníte gramatické mezery, naučíte se konverzovat na veškerá témata současnosti a strávíte ještě rok v příjemném prostředí mezi vrstevníky. No a za rok už snad uvidíme všichni do budoucnosti jasněji..

Samozřejmě i nás zasáhla distanční výuka. Nicméně, každý den zůstali vyučující se studenty v kontaktu online. Sociální kontakt nám samozřejmě chyběl, ale jako všude: ti, kdo v sobě mají sebedisciplínu, se každým dnem posouvali k získání mezinárodního certifikátu s celoživotní platností. Až nastane situace, kdy bude na určitých pozicích málo pracovních míst (a to nastane), naše studenty může certifikát posunout mezi favority. Jde jen o to neztrácet rok (!).

Tedy konkrétně: máme pro vás pomaturitní studium pro školní rok 2021/2022 :-). Jako akreditovaná škola Vám za čerstvé maturitní vysvědčení můžeme na příští školní rok nabídnout statut studenta :-).

V roce 2021/2022 nabízíme ANGLIČTINU na dvou úrovních

Ještě stále máme volná místa!!

Pomaturitní studium je určeno především absolventům středních škol, kteří úspěšně odmaturují ve školním roce 2020/2021 (i na podzim!), studovat však mohou i ti, kteří složili maturitu již dříve. Tato forma studia, kdy se Vám 20 hodin týdně věnují jen aprobovaní učitelé a rodilí mluvčí, je jednoznačně nejefektivnější forma zvládání cizího jazyka v českých podmínkách. Co Vám tedy nabízíme? Uděláme vše pro to, abyste získali jistotu v jazyce, a abyste se během jednoho roku dopracovali k mezinárodnímu certifikátu znalosti AJ (certifikát CAE, FCE, PET, státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikát LanguageCert B1 - C1). To už je solidní výbava do života, ne?

Nezdráhejte se a pro informace si zavolejte na č. 776 059 607 - Mgr. Nováčková, nebo pište na .

Jednoleté pomaturiní studium AJ

Jednoleté pomaturiní studium AJ

Možnosti studia ve třídách

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme realizovat dvě třídy pomaturitního studia angličtiny. Naším cílem je zdokonalit Vás ve všech aspektech angličtiny (konverzace, psaní, gramatika, porozumění originálnímu textu) a na závěr Vás nasměrovat ke zkoušce takové úrovně, na kterou sami dosáhnete. Chceme se s Vámi po roce loučit nejen se vzájemným pocitem dobře odvedené práce, chceme Vás také vybavit na cestu do života mezinárodně uznávaným certifikátem, vypovídajícím o úrovni vašich znalostí.

Dělení do tříd podle úrovně vstupních znalostí - v případě optimální naplněnosti

Pokročilí

Předpokládaný výstup je státní základní jazyková zkouška (B2 SERR) nebo cambridgeská zkouška FCE (B2 SERR) nebo CAE (C1 SERR), mezinárodní zkouška LanguageCert B2 a C1

Mírně pokročilí

Předpokládaný výstup - cambridgeská zkouška PET (B1 SERR) nebo FCE (B2 SERR), mezinárodní zkouška LanguageCert B1 a B2

Nabízíme

 • intenzivní výuku angličtiny a němčiny v rozsahu 4 hodiny denně ( 8:00 - 11:15 hod)
 • v případě distanční výuky denní kontakt online
 • možnost velmi výhodného ubytování na internátě! Pro studenty (se statutem studenta) je cena ubytování za měsíc 1 200,- Kč (+ možnost stravy)
 • možnost složit Cambridgeské zkoušky FCE a PET, mezinárodní zkoušky LanguageCert všech úrovní SERR a také českou státní jazykovou zkoušku (B2) přímo v naší škole!! Pro představu: v roce 2019/2020 vykázali studenti 95% úspěšnost u mezinárodních zkoušek LanguageCert B2 - C2.
 • plně kvalifikovanou výuku v příjemném prostředí velmi dobře vybavených učeben
 • rodilí mluvčí – USA, Velká Británie
 • možnost stravování a ubytování

Přihlášení ke studiu

Studenti, neztrácejte rok, využijte příležitosti intenzivního jazykového vzdělávání za příjemných podmínek studia bez přijímacích zkoušek, beze známek, v úzkém kolektivu svých vrstevníků!!!!

Instrukce pro přihlášení

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2021/2022 přijímáme po celý rok 2021.

Vyplňte přiložený formulář přihlášky a zašlete společně s ověřenou kopií maturitního vysvědčení (lze zaslat později) na adresu ISŠ - COP a Jazyková škola s právem SJZ Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01. Předběžně lze přihlášku zaslat e-mailem, vlastnoruční podpisy doplníte při nástupu ke studiu.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí došlých přihlášek do výše kapacity jedné třídy, v případě velkého zájmu budeme shromažďovat přihlášky na další třídu. Pokud zašlete přihlášku včas, dostanete vyrozumění o přijetí, které nabývá platnost po uhrazení zápisného 300,- Kč. Zápisné můžete zaplatit přiloženou složenkou, kterou dostanete současně s vyrozuměním o přijetí, nebo bankovním převodem, případně v hotovosti v kanceláři jazykové školy. Při vyplňování přihlášky je Vaše zařazení do úrovně pouze informativní, napište, na jakou úroveň sami sebe odhadujete. Skutečné rozřazení do tříd probíhá až po nástupu ke studiu na základě vstupního testování. Nemusíte mít obavy, že Vás zařadíme podle přihlášky a nedostanete možnost přestupu.

Požadujeme

 • k přiznání statutu studenta úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021
 • odevzdání přihlášky
 • při vyrozumění o přijetí ke studiu uhrazení zápisného 300,-Kč

Úhrada školného

Při zahájení studia 1. září podepíše uchazeč smlouvu, která ho zavazuje uhradit školné za celý školní rok (a to i v případě, že během roku studia zanechá). Součástí smlouvy je pak vlastní splátkový kalendář, takže částku 29 700,- lze dle potřeby rozložit na 3 a více splátek. Standardně jsou splátky rozděleny takto:

 • ke dni podpisu smlouvy 8 700,- Kč
 • k 20. listopadu 2021 pak splátka 7 000,- Kč
 • k 20. lednu 2022 splátka 7 000,- Kč
 • k 20. březnu 2022 doplatek 7 000,- Kč

Video žáků pomaturitního studia (2011-2012)

Názory našich absolventů z roku 2018/2019

Na pomaturitním studiu se mi nejvíce líbil kolektiv, jak učitelský, tak studentský. Vůbec se nemusíte bát, že hodiny probíhají jako ve škole, kde vás učitelé zkouší a porovnávají s ostatními. Tady jsme si totiž pomáhali navzájem, což je snad nejlepší způsob, jaký může ve zdokonalování se existovat. Hodiny s námi trávili dva rodilí mluvčí, jeden z Anglie a druhý z Ameriky. Zbytek týdne nás v učení doprovázeli velmi šikovné české učitelky.

Pomaturitní studium doporučuji nejen těm, kteří jazykům holdují, ale také těm, kteří se rádi naučí něco nového a mají zájem a chuť rozvinout své komunikační "skills".

Petra Bařinková

Celý rok hodnotím velmi pozitivně. Nejen, že jsem udělala obrovský pokrok v angličtině, ale také mě škola inspirovala natolik, že jsem se rozhodla angličtinu dál studovat na vysoké škole. Co se týká kolektivu a přístupu učitelů, všichni byli skvělí a vždy jsem se do školy těšila. Opravdu příjemná zkušenost. :)

Děkuji všem a přeji hodně úspěchů v další práci.

Tereza Koňaříková

Jsem rozhodně rád, že jsem se pro jednoleté studium angličtiny rozhodl, třídní kolektiv byl naprosto skvělý a stejně tak učitelé, kteří s námi vždy jednali přátelsky a na rovinu. Oproti střední škole byl v přístupu velký rozdíl, ve třídě nebylo žádné napětí, ani ze strany učitelů, ani ze strany spolužáků. Všichni byli vždy uvolnění a v dobré náladě. Za tento jeden rok jsem se v angličtině rozhodně výrazně zlepšil, a i když momentálně v zaměstnání angličtinu nepotřebuji, jsem za své zlepšení velmi rád. Kvůli možným budoucím příležitostem, a také kvůli osobnímu životu.

Kuba Šindelka