Všeobecné informace

Jednoleté pomaturitní studium

Maturanti, máme pro vás pomaturitní studium pro školní rok 2019/2020 :-). Jako akreditovaná škola Vám za čerstvé maturitní vysvědčení můžeme nabídnout statut studenta :-).

V roce 2019/2020 nabízíme ANGLIČTINU na dvou úrovních.

Pomaturitní studium je určeno především absolventům středních škol, kteří úspěšně odmaturují ve školním roce 2018/2019 (i na podzim!), studovat však mohou i ti, kteří složili maturitu již dříve. Tato forma studia, kdy se Vám 20 hodin týdně věnují jen aprobovaní učitelé a rodilí mluvčí, je jednoznačně nejefektivnější forma zvládání cizího jazyka v českých podmínkách. Co Vám tedy nabízíme? Uděláme vše pro to, abyste získali jistotu v jazyce, a abyste se během jednoho roku dopracovali k mezinárodnímu certifikátu znalosti AJ (certifikát CAE, FCE, PET, státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikát LanguageCert B1 - C1). To už je solidní výbava do života, ne?

Nezdráhejte se a pro informace si zavolejte na č. 776 059 607 - Mgr. Nováčková, nebo pište na .

Jednoleté pomaturiní studium AJ

Jednoleté pomaturiní studium AJ

Možnosti studia ve třídách

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme realizovat dvě až tři třídy pomaturitního studia angličtiny. Naším cílem je zdokonalit Vás ve všech aspektech angličtiny (konverzace, psaní, gramatika, porozumění originálnímu textu) a na závěr Vás nasměrovat ke zkoušce takové úrovně, na kterou sami dosáhnete. Chceme se s Vámi po roce loučit nejen se vzájemným pocitem dobře odvedené práce, chceme Vás také vybavit na cestu do života mezinárodně uznávaným certifikátem, vypovídajícím o úrovni vašich znalostí.

Dělení do tříd podle úrovně vstupních znalostí - v případě optimální naplněnosti

Pokročilí

Předpokládaný výstup je státní základní jazyková zkouška (B2 SERR) nebo cambridgeská zkouška FCE (B2 SERR) nebo CAE (C1 SERR), mezinárodní zkouška LanguageCert B2 a C1

Mírně pokročilí

Předpokládaný výstup - cambridgeská zkouška PET (B1 SERR) nebo FCE (B2 SERR), mezinárodní zkouška LanguageCert B1 a B2

Začátečníci

Předpokládaný výstup - cambridgeská zkouška PET (B1 SERR), mezinárodní zkouška LanguageCert A2 a B1

Nabízíme

 • intenzivní výuku angličtiny a němčiny v rozsahu 4 hodiny denně ( 8:00 - 11:15 hod)
 • možnost velmi výhodného ubytování na internátě! Pro studenty (se statutem studenta) je cena ubytování za měsíc 1 200,- Kč (+ možnost stravy)
 • možnost složit Cambridgeské zkoušky FCE a PET, mezinárodní zkoušky LanguageCert všech úrovní SERR a také českou státní jazykovou zkoušku (B2) přímo v naší škole!!
 • plně kvalifikovanou výuku v příjemném prostředí velmi dobře vybavených učeben
 • rodilí mluvčí – USA, Velká Británie
 • možnost stravování a ubytování

Přihlášení ke studiu

Studenti, neztrácejte rok, využijte příležitosti intenzivního jazykového vzdělávání za příjemných podmínek studia bez přijímacích zkoušek, beze známek, v úzkém kolektivu Vašich vrstevníků!!!!

Instrukce pro přihlášení

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2019/2020 přijímáme od února po celý rok 2019!! Vyplňte přiložený formulář přihlášky a zašlete společně s ověřenou kopií maturitního vysvědčení (lze zaslat později) na adresu ISŠ - COP a Jazyková škola s právem SJZ Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01. Předběžně lze přihlášku zaslat e-mailem, vlastnoruční podpisy doplníte při nástupu ke studiu.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí došlých přihlášek do výše kapacity tří tříd. Pokud zašlete přihlášku včas, dostanete vyrozumění o přijetí, které nabývá platnost po uhrazení zápisného 300,- Kč. Zápisné můžete zaplatit přiloženou složenkou, kterou dostanete současně s vyrozuměním o přijetí, nebo bankovním převodem, případně v hotovosti v kanceláři jazykové školy. Při vyplňování přihlášky je Vaše zařazení do úrovně pouze informativní, napište, na jakou úroveň sami sebe odhadujete. Skutečné rozřazení do tříd probíhá až po nástupu ke studiu na základě vstupního testování. Nemusíte mít obavy, že Vás zařadíme podle přihlášky a nedostanete možnost přestupu.

Požadujeme

 • k přiznání statutu studenta úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019
 • odevzdání přihlášky
 • při vyrozumění o přijetí ke studiu uhrazení zápisného 300,-Kč

Úhrada školného

Při zahájení studia 1. září podepíše uchazeč smlouvu, která ho zavazuje uhradit školné za celý školní rok (a to i v případě, že během roku studia zanechá). Součástí smlouvy je pak vlastní splátkový kalendář, takže částku 29 700,- lze dle potřeby rozložit na 3 a více splátek. Standardně jsou splátky rozděleny takto:

 • ke dni podpisu smlouvy 8 700,- Kč
 • k 20. listopadu 2019 pak splátka 7 000,- Kč
 • k 20. lednu 2020 splátka 7 000,- Kč
 • k 20. březnu 2020 doplatek 7 000,- Kč

Video žáků pomaturitního studia (2011-2012)

Názory našich absolventů

Otázky

 1. Na co budete nejraději vzpomínat?
 2. Co byste na studiu změnili, co vám chybělo
 3. Jaký máte pocit ze své vlastní němčiny po tomto roce?

Adam Klas

 1. Na příjemnou atmosféru v hodinách, vstřícné učitele ochotné splnit témř jakýkoliv požadavek týkající se učiva, na super kolektiv ve třídě.2
 2. Na studiu nevidím žádný velký nedostatek, materiály jsme měli a bylo jen na nás, jak se k tomu postavíme.
 3. Cítím, že jsem si zvýšil slovní zásobu a získal víc jistoty, zejména při ústním projevu, jelikož jsme měli neustále příležitost reagovaz a diskutovat.

Katka Mocková

 1. Na vše. Všichni učitelé byli skvělí, úžasný přístup ke studentům. K samotnému studiu: naučili jsme se toho spoustu a ještě byla zábava. Jsem i ráda, že nás bylo málo, učitelé na nás měli větší čas a my se lépe poznali. Velmi oceňuji individuální přístup.
 2. Nic jsem nepostrádala, nic mi nechybělo. V tuto chvíli nejsem schopna vymyslet nic, co bych změnila.
 3. Ten pocit je naprosto úžasný. Sama mohu vidět svůj osobní skok v angličtině dopředu, je to obrovský skok. Když jsem přišla, nebyla jsem schopná anglicky mluvit, teď mám pocit, že se dokážu celkem dobře dorozumět. Opradu mi to zvedlo sebedůvěru.

Jirka Štěpán

 1. Na srandu, kterou jsem tu zažil, na lidi, se kterýma byla standa a na milé paní učitelky, které mě tu hodně naučily. To platí i pro Davida!
 2. Na studiu bych neměnil nic, byl jsem spokojený s programem i formou učení
 3. Moje angličtina se velice zlepšila, mám v ní větší jistotu a díky ní jsme si našel práci.

Denisa Kosturová

 1. Nejlépe budu vzpomínat na lidi, které jsem tu poznala, na paní učitelky a pana učitele. Myslím, že tento rok byl super a hodně mi dal.
 2. Jediné, co bych změnila, tak jízdní řády autobusů. Na studiu nic.
 3. Mám skvělý pocit, více si teď věřím v anglickém jazyce. Myslím, že jsem dosáhla skvělé úrovně a snad se to bude posouvat dále. Přístup učitelů excelentní, takže to jinak ani nešlo.