Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Znovuzahájení výuky 11. května 2020

Vážení posluchači odpoledních kurzů jazykové školy.

Poté, co byly na dva měsíce uzavřeny budovy škol a jediné, co jsme vám mohli nabídnout, byla výuka jazyka online (děkuji všem, kteří tuto výzvu na přechodnou dobu přijali!), máme pro vás dobrou zprávu.
Jako Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky znovu zahajujeme výuku v pondělí 11. května 2020.
Vaše kurzy tedy mohou od pondělí probíhat ve stejném harmonogramu jako před krizovou situací.

Nevyhneme se nutným opatřením:
Při vstupu do budovy budete vyzváni k podpisu prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (text k nahlédnutí) a obdržíte v písemné podobě pokyny k dodržování hygienických pravidel, o dezinfekci bude z naší strany postaráno.

Pokud jde o roušky, metodický pokyn MŠMT k ochraně zdraví stanoví:
„V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.“

Vážení posluchači.

Jsme opravdu rádi, že vám můžeme nabídnout možnost dokončit letošní kurzy. Snažili jsme se udělat v nečekaně komplikované situaci vše pro kontinuitu vzdělávání, díky rozvolnění opatření nebude nakonec výpadek tak znatelný. Děkujeme vám za pochopení, pokud nebylo a nebude vše dokonalé, snažíme se, všichni improvizujeme.

Na shledanou příští týden se těší
Ivana Nováčková

Jazykovka při ISŠ

Nabízíme pomoc při bolestivém zvládání cizích jazyků

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Komunikujte s námi, poradíme Vám s Vašimi jazykovými problémy, nebo Vás nasměrujeme k jejich řešení. Čekáme na vaše návrhy a připomínky. S návštěvou kurzů neváhejte, štěstí přeje připraveným!! Všechny kurzy probíhají v pohodové atmosféře. Poznáte nové lidi, uvidíte, že ostatní jsou na tom s cizími jazyky stejně jako Vy. Jsme tady pro Vás!!

V květnu 2014 jsem opět získali akreditaci MŠMT na denní pomaturitní studium AJ a NJ, můžeme Vám za maturitní vysvědčení slíbit statut studenta.

Podrobnosti najdete pod odkazem "pomaturitní studium", ale nezdráhejte se a pro informace si zavolejte na 776 059 607 - Mgr. Nováčková

Jazyková škola má vlastní kancelář, ale nemá vlastní sekretariát. V době letních prázdnin nás prosím kontaktujte telefonicky na č. 776 059 607, ve škole nebude zajištěna stálá služba. Pokud si chcete smluvit informační schůzku, volejte kdykoliv Mgr. Ivanu Nováčkovou, tel. 776 059 607.

Chceme se pro Vás stát centrem, na které se můžete obrátit s jakýmkoliv jazykovým problémem

Nabízíme Vám

  • výuku cizích jazyků od počátku (formou základního jazykového kurzu), přes prohlubování znalostí (formou středního kurzu), až po přípravu k jazykovým zkouškám několika úrovní
  • možnost navázat na Vaše dosavadní znalosti a nastoupit i v průběhu roku do kteréhokoliv ročníku
  • organizujeme státní základní (B2) a všeobecné jazykové zkoušky (C1) z AJ a NJ
  • od roku 2016 jsme akreditovaným centrem pro mezinárodně uznávané zkoušky z AJ Language Cert. Zkoušku na všech úrovních SERR lze složit přímo u nás
  • od roku 2014 lze skládat díky partnerství s Jazykovou školou Hello Ostrava přímo v prostorách školy Cambridgeské zkoušky FCE, PET a YLE
  • pořádáme přípravné kurzy na státnice (B2 a C1), na zkoušky City & Guilds i na Cambridgeské zkoušky FCE (B2)
  • pro ty, kteří chtějí především mluvit, nabízíme konverzační kurzy různých úrovní znalosti
  • mapujeme zájem o výuku češtiny pro cizince, při více přihlášených otevřeme kurzy ČJ
  • organizujeme zkoušky z češtiny pro cizince (A1) pro účely získání trvalého pobytu ny území ČR

Jazykové menu

Jazykový kurz - Angličtina

Angličtina

Jazykový kurz - Němčina

Němčina

Jazykový kurz - Španělština

Španělština

Jazykový kurz - Ruština

Ruština

Jazykový kurz - Čeština

Čeština

Jazykový kurz - Francouzština

Francouzština

Mezinárodní zkoušky LanguageCert

Jsme akreditovaným zkušebním centrem LanguageCert.

Požaduje Váš zaměstnavatel, abyste prokázali své jazykové znalosti uznávaným certifikátem? Potřebujete certifikát získat rychle? Zvažujete, že investujete do své budoucnosti a složíte některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek?

Jazykové zkoušky LanguageCert jsou řešením pro Vás!

Mezinárodní zkoušky LanguageCert

Cambridgeské zkoušky FCE, PET, YLE

Cambridgeské zkoušky FCE, PET, YLE přímo u nás ve škole. V roce 2014 jsme se stali partnery Jazykové školy Hello Ostrava. Díky této spolupráci lze přímo v prostorách naší školy skládat Cambridgeské zkoušky CAE, FCE, PET, a do budoucna i zkoušky pro děti YLE.

Pro bližší informace volejte kdykoliv zástupce pro jazykovou školu Mgr. I. Nováčkovou, tel: 776 059 607. Další možnosti Cambridgeských zkoušek najdete na stránkách Jazykové školy HELLO - www.hello.cz

Cambridgeské zkoušky FCE, PET, YLE - jazyková škola Hello Ostrava

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a části ústní, certifikát se vydává po úspěšném absolvování obou částí. Obsah písemné části stanoví jazyková škola pověřená MŠMT ČR, skládá se 2x ročně ve stejném termínu v celé České republice. Pro vypracování písemné zkoušky se stanoví doba 4 hodin (4x60 min).

Státní základní jazyková zkouška (B2)

Cena SJZ základní je 3 500,- Kč. Jestliže uchazeč není v písemné části SJZ úspěšný a není pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč (přihlásí-li se méně než 4 klienti, cena pro 1 osobu 4 500,- Kč (3 500,- + 1 000,-)

Státní všeobecná jazyková zkoušky (C1)

Cena SJZ všeobecné je 5 400 Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 800 Kč. (přihlásí-li se méně než 4 klienti, cena pro 1 osobu 6 400,- (5 400,- + 1 000,-)

Partneři jazykové školy

LanguageCert A1-C2

LanguageCert A1-C2

Od roku 2016 jsme akreditovaným centrem zkoušek Language Cert Mezinárodní zkoušky Language Cert A1 - C2 můžete složit přímo v prostorách naší školy.

Cambridgeské zkoušky PET, FCE a YLE

Jazyková škola Hello Ostrava

Od roku 2014 můžete u nás skládat Cambridgeské zkoušky PET, FCE a YLE pod záštitou jazykové školy Hello Ostrava.