Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Jazykovka při ISŠ

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Vážení přátelé cizích jazyků.

Jako jazyková škola reagujeme na změny ve společnosti a přizpůsobujeme se novým podmínkám.

Po zkušenostech z minulých let omezujeme nabídku našich služeb. Značná část veřejnosti přijala s nelibostí vynucený přechod na, byť i částečnou jazykovou výuku online, životaschopnost kurzů se tak dostala na kritickou mez.

V naší nabídce však ještě stále najdete kurzy, do kterých se můžete přihlásit na počátku roku. Za uvedenou cenu Vám garantujeme 60 odučených hodin, nelze ale zaručit pouze prezenční výuku, v případě změny podmínek si vyhrazujeme právo odučit nezbytnou část online.

Pokud potřebujete certifikovat své znalosti angličtiny, nabízíme Vám možnost zprostředkování mezinárodních zkoušek LanguageCert. Zkoušku si můžete složit kdykoliv přímo z domova, certifikát s celoživotní platností tak můžete získat velmi rychle a v naprostém pohodlí. Další info pod odkazem Jazykové zkoušky.

Ještě stále organizujeme pomaturitní studium AJ s denní výukou, podrobnosti najdete pod odkazem Pomaturitní studium. Po dlouhých letech organizování zkoušek z ČJ pro cizince jsme po změně podmínek zkoušky tuto činnost z naší nabídky vyřadili. Jazyková škola má vlastní kancelář, ale nemá vlastní sekretariát. Prosím, kontaktujte nás telefonicky na čísle 731 663 191 nebo 776 059 607, ve škole není zajištěna stálá služba.

Hodně úspěchů při učení se cizím jazykům Vám přeje
Ivana Nováčková

Jazykové menu

Jazykový kurz - Angličtina

Angličtina

Jazykový kurz - Němčina

Němčina

Jazykový kurz - Španělština

Španělština

Jazykový kurz - Ruština

Ruština

Jazykový kurz - Čeština

Čeština

Jazykový kurz - Francouzština

Francouzština

Mezinárodní zkoušky LanguageCert

Jsme akreditovaným zkušebním centrem LanguageCert.

Požaduje Váš zaměstnavatel, abyste prokázali své jazykové znalosti uznávaným certifikátem? Potřebujete certifikát získat rychle? Zvažujete, že investujete do své budoucnosti a složíte některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek?

Jazykové zkoušky LanguageCert jsou řešením pro Vás!

Mezinárodní zkoušky LanguageCert

Cambridgeské zkoušky FCE, PET, YLE

Cambridgeské zkoušky FCE, PET, YLE přímo u nás ve škole. V roce 2014 jsme se stali partnery Jazykové školy Hello Ostrava. Díky této spolupráci lze přímo v prostorách naší školy skládat Cambridgeské zkoušky CAE, FCE, PET, a do budoucna i zkoušky pro děti YLE.

Pro bližší informace volejte kdykoliv zástupce pro jazykovou školu Mgr. I. Nováčkovou, tel: 776 059 607. Další možnosti Cambridgeských zkoušek najdete na stránkách Jazykové školy HELLO - www.hello.cz

Cambridgeské zkoušky FCE, PET, YLE - jazyková škola Hello Ostrava

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a části ústní, certifikát se vydává po úspěšném absolvování obou částí. Obsah písemné části stanoví jazyková škola pověřená MŠMT ČR, skládá se 2x ročně ve stejném termínu v celé České republice. Pro vypracování písemné zkoušky se stanoví doba 4 hodin (4x60 min).

Státní základní jazyková zkouška (B2)

Cena SJZ základní je 3 500,- Kč. Jestliže uchazeč není v písemné části SJZ úspěšný a není pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč (přihlásí-li se méně než 4 klienti, cena pro 1 osobu 4 500,- Kč (3 500,- + 1 000,-)

Státní všeobecná jazyková zkoušky (C1)

Cena SJZ všeobecné je 5 400 Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 800 Kč. (přihlásí-li se méně než 4 klienti, cena pro 1 osobu 6 400,- (5 400,- + 1 000,-)

Partneři jazykové školy

LanguageCert A1-C2

LanguageCert A1-C2

Od roku 2016 jsme akreditovaným centrem zkoušek Language Cert Mezinárodní zkoušky Language Cert A1 - C2 můžete složit přímo v prostorách naší školy.

Cambridgeské zkoušky PET, FCE a YLE

Jazyková škola Hello Ostrava

Od roku 2014 můžete u nás skládat Cambridgeské zkoušky PET, FCE a YLE pod záštitou jazykové školy Hello Ostrava.