Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

TIP Project

Projekt Erasmus+ TIP Project (The Teaching Improvement Partnership Project)

Výpis z projektové žádosti 

Trvání projektu:    01/10/2016 – 30/09/2018 (24 měsíců) 
Celkový rozpočet projektu:   126 660 Eur 
Z toho rozpočet ISŠ – COP Valašské Meziříčí: 23 900 Eur 

Zaměření projektu 
Tématem projektu zvyšování klíčových kompetencí žáků ve středním odborném studiu, zejména kompetence k zaměstnanosti. Projekt je zaměřen na výměnu informací, zkušeností a prezentaci příkladů dobré praxe při výuce odborných předmětů. Cílem je zvýšení kompetencí pedagogů tak, aby dokázali při výuce propojit teoretické informace s reálným světem práce, aby dokázali pracovat s informacemi o situaci na trhu práce a předávat je žákům. Učitelé tak budou moci ovlivnit pozitivně další vzdělávací nebo pracovní dráhu žáků a udržet je ve sféře přírodovědných, technických a dalších odborných oblastí, tak aby na trhu práce už dále nedocházelo k nedostatku pracovních sil v těchto oblastech. Důraz přitom bude kladem na spolupráci se zaměstnavateli a tzv. work-based learning (u nás výkon odborné praxe u zaměstnavatele). 

Projekt zahrne i témata jako podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvyšování atraktivity technických oborů pro dívky, podpora žáků ze znevýhodněného prostředí. 

Cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou pedagožky a pedagogové v odborném vzdělávání. 

Web projektu: www.tipproject.eu

TIP Project