Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projekt prevence RCH

Program:                   Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování
Název projektu:       Stop drogy
Doba realizace:        1.1.2018.- 31.12.2018. 

Cíl projektu : 

Cílem je zmapovat situaci v oblasti užívání legálních a nelegálních drog, ale také problematické vnímání rizikovosti užívání návykových látek a jejich dostupnosti a nabídky, předcházet vzniku závislosti a minimalizovat jeho důsledky pro okolí.  Projekt zahrnuje vytvoření dotazníku, sběr dat a následné vytvoření výzkumné zprávy shrnující výsledky studie. Výstupem projektu budou návrhy systémových řešení, na základě kterých by mohla škola efektivněji nastavovat pravidla a tak lépe dosahovat svých cílů v oblasti protidrogové prevence. Získané informace budou sloužit jako podklad pro vytváření podmínek pro zdravé školní a třídní klima. Budou využity také při plánování preventivních, intervenčních a interakčních programů.  

Rozpočet projektu

Celkem:                                    60 500,-
Dotace od Zlínského kraje:    42 000,-

Projekt ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí Stop drogy je spolufinancován Zlínským krajem.  


Projekt prevence RCH