Posílení kompetencí ve vzdělávání II

Registrační číslo projektu:      CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013237
Trvání projektu:                        1. 9. 2019 - 31. 8. 2021  

Objem:                                       1 879 220,- Kč   

Mezi aktivity projektu patří převážně vzdělávání pedagogických pracovníků školy a domova mládeže, rozvíjení jejich schopností a přenos zkušeností mezi sebou i žákům.


Posílení kompetencí ve vzdělávání II