Posílení kompetencí ve vzdělávání

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006599
Trvání projektu:  1. 9. 2017 - 31. 8. 2019 
Objem: 1 083 500,- Kč  

Mezi aktivity projektu patří převážně vzdělávání pedagogů, rozvíjení jejich schopností a přenos zkušeností.  


Posílení kompetencí ve vzdělávání