Metrologie pro technické obory

Cílem předloženého projektu je dovybavení učeben metrologie, chemie, dělení materiálu, měření elektro a učebny CAM, o zařízení a technologie, které žákům umožní zkvalitnit vzdělávání, zejména pak její praktickou výuku. Žákům školy bude pořízena moderní technologie běžně využívaná v praxi u okolních společností, která přispěje k snadnější adaptaci ve výrobě a na trhu práce.

Projekt ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory je spolufinancován Evropskou unií ve výši 9 875 229,11 Kč.

Metrologie pro technické obory