Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území zlínského kraje

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. 

Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity středních škol se základními a mateřskými školami, realizovat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, realizovat programy vzájemného učení, zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, vytvořit pracovní skupiny pedagogů ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a realizovat pravidelně metodické kabinety. 

Příjemce: Zlínský kraj 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 
Rozpočet partnera:    2.993 751,00 Kč 
Období realizace partnera:    1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
Aktivity partnera ISŠ-COP s JŠ s právem SJZ: 

- sdílení dílen pro žáky ZŠ (moduly elektro, strojní, chemický a cukrářsko-pekařský) 
- volnočasové aktivity pro žáky ZŠ 
- volnočasové aktivity pro žáky SŠ 
- vzdělávání studentů gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí 
- aktivity pro děti v MŠ Poličná 

Při realizaci aktivit bude škola spolupracovat s pěti ZŠ, jednou MŠ a s gymnáziem. 

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území zlínského kraje

Přiložené dokumenty