Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy dnes, 21. 6. 2024, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2024/2025. Své umístění najdou uchazeči v seznamech pod přidělenými registračními čísly.

Další informace:

- Zveřejněním seznamů se má rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za doručené. Písemně se uchazečům a jejich zákonným zástupcům nedoručuje.

- Přijatý uchazeč má možnost se vzdát svého přijetí. Tímto mu ovšem nevzniká právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v 2. kole, znamená to, že se může účastnit 3. kola.

- Podání odvolání: je možné podat do 3 dnů od zveřejnění výsledků k rukám ředitele školy, dle § 60j odst. 5. Odvolání není možné podat prostřednictvím Dipsy. 


Přiložené dokumenty