Přijímací zkoušky - informace

Dne 15. 1 2021 byl vydán dodatek k opatření obecné povahy, týkající se přijímacích zkoušek. Z dodatku vyplývá následující: 

"U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021 - 2022, trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut."

Dochází tedy k prodloužení trvání testů - u českého jazyka a literatury o 10 minut a u matematiky o 15 minut. 

Zároveň připomínáme všem uchazečům, že pozvánky k přijímacím zkouškám budou všem doručeny písemně v dostatečném předstihu a budou obsahovat všechny organizační informace k jejich konání.