Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Z čeho se skládá státní zkouška?

Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a části ústní, certifikát se vydává po úspěšném absolvování obou částí. Obsah písemné části stanoví jazyková škola pověřená MŠMT ČR, skládá se 2x ročně ve stejném termínu v celé České republice. Pro vypracování písemné zkoušky se stanoví doba 4 hodin (4x60 min).

Písemná zkouška - složení

  1. ověření porozumění čtenému textu v rozsahu 600 slov
  2. volný písemný projev na povinné a volitelné téma v rozsahu 300 slov
  3. ověření porozumění vyslechnutému textu v rozsahu 4 minut
  4. gramatická část

K ústní části zkoušky postupují pouze ti kandidáti, kteří uspěli u písemné části. Ústní část se koná nejdříve 14 dní po písemné zkoušce. Ověřuje se zde schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost plynule hovořit o daných tématech. Zkouška trvá nejdéle 20 minut. SJŠ organizuje přípravné kurzy ke složení zkoušky.

Ke státní jazykové zkoušce se lze přihlásit přímo, bez absolvování přípravného kurzu!!!

České jazykové zkoušky

Úroveň ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky

Státní základní jazyková zkouška B2
Státní všeobecná jazyková zkouška C1

Státní základní jazyková zkouška (B2)

Cena SJZ základní je 3 500,- Kč. Jestliže uchazeč není v písemné části SJZ úspěšný a není pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč (přihlásí-li se méně než 4 klienti, cena pro 1 osobu 4 500,- Kč (3 500,- + 1 000,-)

Státní všeobecná jazyková zkoušky (C1)

Cena SJZ všeobecné je 5 400 Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 800 Kč. (přihlásí-li se méně než 4 klienti, cena pro 1 osobu 6 400,- (5 400,- + 1 000,-)

Termíny nejbližších státních jazykových zkoušek

Žádné termíny zkoušek

Je nám líto, ale zatím nebyly vypsány žádné termíny zkoušek. Pro více informací kontaktujte p. Nováčkovou.