Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projekt prevence Rizikového Chování

Program: Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování
Název projektu:          Impulsivita  
Doba realizace:          1. 1. 2019. - 31. 12. 2019.  

Cíl projektu:
Cílem je pokračovat ve výzkumu odhalování příčin RCH. Při znalosti aktuálního stavu je možné vyvozovat závěry o vývoji jednotlivých rizikových aktivit a reagovat na změny, které se ve vývoji objevují.  Impulzivita u žáků ve školním prostředí může být patrná například při zadávání úkolů od pedagogů, kdy u impulzivního žáka je omezena schopnost počkat na pokyn nebo na vyvolání. Běžným projevem impulzivních jedinců je vykřikování, komentování výkladu pedagoga či glosování odpovědí ostatních spolužáků. Výuka může být těmito projevy znatelně narušena, a tak je právě impulzivní chování trestáno a většinou je pokládáno za nevychovanost či opovážlivost. Cílem projektu je odhalit příčiny tohoto chování a potom tyto projevy minimalizovat. Naučit adolescenty, aby vždy měli dostatek času na rozhodování, aby zkoumali různé alternativy a jejich následky. 

Rozpočet projektu
Celkem:                                       52 000,- 
Dotace od Zlínského kraje:      31 000,- 

Projekt ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí Impulsivita je spolufinancován Zlínským krajem 


Projekt prevence Rizikového Chování