Chemik laborant

Profesní kvalifikace

  • příprava a zkouška vedoucí k získání dokladu o profesní kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb.
  • rozsah kurzu: 205 hodin
  • cílová skupina: veřejnost
  • místo konání: ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí

Chemik pro obsluhu zařízení

Profesní kvalifikace

  • příprava a zkouška vedoucí k získání dokladu o profesní kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb.
  • rozsah kurzu: 205 hodin
  • cílová skupina: veřejnost
  • místo konání: ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí

Kontaktní osoba

Pro bližší informace kontaktujte

Tyšerová Jarmila
Ing. Tyšerová Jarmila statutární zástupce ředitele, ZŘ pro teoretické vyučování a výchovu mimo vyučování (ZŘ pro TV a VMV)
+420 571 685 223