Integrovaná střední škola - Valašské Meziříčí


Rychlé odkazy: Mapa stránek Facebook Novinky RSS Textová verze stránky

English Deutsch Stránky v češtině
Aktuálně: Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019
 

Slavnostní vyřazení tříd KČ3, PŘC3

Pronájem

Netradiční polévky - 11.2013

Více fotek najdete v fotogalerii.
Kapitoly této stránky:

Informace o školské radě

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňují zákonným zástupcům nezletilých žáků, žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším, podílet se na správě školy (podle příslušných paragrafů školského zákona).

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě par.168 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. Školská rada:

1. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
2. Schvaluje školní řád
3. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
5. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
6. Vyjadřuje se k návrhům školních v zadělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

Složení Školské rady

Předseda Školské rady:

  • Oldřich Riemer (zastupuje pedagogické pracovníky školy) - kontaktní e-mail oriemer(@)isscopvm.cz

Členové školské rady:

  • Ing. Ladislav Haiker (zastupuje zřizovatele školy)
  • Michal Hronek (zastupuje zřizovatele školy)
  • Martin Fabián (zastupuje zákonné zástupce žáků a zletilé žáky)
  • Petra Knápková (zastupuje zákonné zástupce žáků a zletilé žáky)
  • Ing. Ivana Burešová (zastupuje pedagogické pracovníky školy)

 

Náměty, dotazy

Námět, dotaz *
Kontaktní e-mail *

 
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazyková zkoušky Valašské Meziříčí

Palackého 49
75701 Valašské Meziříčí
571 685 222
posta@isscopvm.cz

Vše o škole
Studijní obory
Další vzdělávání
Fotky a videa
Domov mládeže
Jazyková škola