Integrovaná střední škola - Valašské Meziříčí


Rychlé odkazy: Mapa stránek Facebook Novinky RSS Textová verze stránky

English Deutsch Stránky v češtině
Aktuálně: Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019
 

Amundsen Valmezu Cup 2010

Workshop pro pedagogické pracovníky

Pomaturitní studium 2010/2011

Exkurze fa PRECHEZA a.s. Přerov - 04.2012

Více fotek najdete v fotogalerii.

Přehled potravinářských oborů

Tříleté učební obory

  • Pekař 29 - 53 - H/01

Tříletý učební obor určený pro chlapce i dívky. Po ukončení přípravy se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti pekárenské výroby, chápe základní technologické postupy výrobků a běžně pracuje s technologickou dokumentací. Zvládá základy ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Odborný výcvik probíhá ve školní pekárně a v pekárnách regionu. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, na kterých dosahují vynikajících výsledků. Důkazem je mimo jiné ocenění Nejlepší pekárna Valašského království pro rok 2009. Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou a získat střední vzdělání s maturitou nebo nacházejí uplatnění při vykonávání kvalifikovaných prací v pekárenských zařízeních.

  • Cukrář 29-54-H/01

Atraktivní učební obor vhodný pro chlapce i dívky, kteří budou po absolvování schopni pracovat v cukrářské výrobě. Odborný výcvik je zajišťován ve školní provozovně, kde se žáci systematicky připravují na své povolání. O kvalitě jejich výrobků svědčí velký zájem zákazníků, ale také úspěchy žáků v regionálních i celostátních soutěžích. Absolventi mají možnost získat uplatnění v různých cukrářských nebo pekárenských provozech, ale také v podnikatelské sféře jako OSVČ. Také mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplně střední vzdělání s maturitou.

  • Řezník 29-56-H/01

Tento učební obor je vhodný pro chlapce i dívky, kteří budou po jeho absolvování pracovat ve výrobě i v obchodních zařízeních spojených s prodejem a distribucí výrobků a masných produktů. Žákům tohoto oboru je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje. V prvním ročníku získává žák měsíčně 300 Kč, za vyznamenání je odměněn jednorázově částkou 1500 Kč. Žák druhého ročníku dostává měsíčně 400 Kč, za vyznamenání obdrží 2500 Kč. Žák 3. ročníku získává 500 Kč měsíčně a za vyznamenání dostává 5000 Kč. Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci.

Videopředstavení potravinářských oborů

Školní vzdělávací programy potravinářských oborů

undefined
Soubor ke stažení: ŠVP Cukrář

Informace o souboru: Velikost 1563 kB | Aktualizováno 03/05/12 | Typ souboru Adobe AcroRead (PDF)
Soubor ke stažení: ŠVP Řezník

Informace o souboru: Velikost 1580 kB | Aktualizováno 03/05/12 | Typ souboru Adobe AcroRead (PDF)
Soubor ke stažení: ŠVP Pekař

Informace o souboru: Velikost 1448 kB | Aktualizováno 03/05/12 | Typ souboru Adobe AcroRead (PDF)

Aktuality & novinky


 
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazyková zkoušky Valašské Meziříčí

Palackého 49
75701 Valašské Meziříčí
571 685 222
posta@isscopvm.cz

Vše o škole
Studijní obory
Další vzdělávání
Fotky a videa
Domov mládeže
Jazyková škola