Integrovaná střední škola - Valašské Meziříčí


Rychlé odkazy: Mapa stránek Facebook Novinky RSS Textová verze stránky

English Deutsch Stránky v češtině
Aktuálně: Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019
 

Pomaturitní studium 2009/2010

Amundsen Valmezu Cup 2010

DOD 16.11.2009

Život ve škole

VI. krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Mladý chemik - 1.2015

Více fotek najdete v fotogalerii.

Přehled chemických oborů

Čtyřletý maturitní obor

  • Chemik operátor 28-42-L/01

V rámci prvního ročníku jsou žáci seznamováni se základními chemickými operacemi, které souvisí s používáním, úpravou a fyzikálními vlastnostmi látek, formou vhodnou pro všechny obory vyučované na ISŠ - COP. Žáci získávají pracovní dovednosti a návyky se zvýšeným důrazem na propojení s teoretickými znalostmi. Osvojují si a procvičují základní technologické postupy při přečišťování látek, operace spojené s chemismem výroby jednoduchých anorganických a organických sloučenin a jejich analýzou. Naučí se sestavovat chemické aparatury a zvládnout jednoduchou měřicí regulační techniku. Osvojí si základní metody kvalitativní a kvantitativní analýzy. Aplikují své znalosti a dovednosti při řešení komplexních analýz a zpracování závěrečných projektů. Na maturitu je možno navázat dalším studiem na VOŠ nebo univerzitách s různým chemickým zaměřím. Žáci naleznou uplatnění ve všech provozních a kontrolních laboratořích se zaměřením na chemickou výrobu a kvalitu výrobků.

V rámci projektového vyučování se žáci seznamují se stavem životního prostředí a řeší problémy spojené s jeho znečišťováním. Seznamují se s nutností zavádět ekologická hlediska do výroby a šetřit surovinami a energiemi, minimalizovat a ekologizovat likvidace a recyklace odpadů. Za tuto činnost škola získala titul Ekoškola roku 2004. Žáci v rámci projektů absolvovali několik stáží a exkurzí v ČR a v zemích EU (Španělsko, Finsko, Slovensko). žáci jsou zapojení v rámci programu GLOBE do celosvětového projektu, pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům a žákům po celém světě k dalšímu využití. V roce 2009 byla ISŠ - COP zařazena v celosvětovém měřítku mezi výjimečně aktivní školy s celkovým počtem měření více než 20 000.

Videopředstavení chemických oborů

Školní vzdělávací programy chemických oborů

undefined
Soubor ke stažení: ŠVP Chemik operátor

Informace o souboru: Velikost 1886 kB | Aktualizováno 03/05/12 | Typ souboru Adobe AcroRead (PDF)

Aktuality & novinky


 
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazyková zkoušky Valašské Meziříčí

Palackého 49
75701 Valašské Meziříčí
571 685 222
posta@isscopvm.cz

Vše o škole
Studijní obory
Další vzdělávání
Fotky a videa
Domov mládeže
Jazyková škola