Integrovaná střední škola - Valašské Meziříčí


Rychlé odkazy: Mapa stránek Facebook Novinky RSS Textová verze stránky

English Deutsch Stránky v češtině
Aktuálně: Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019
 

Pomaturitní studium 2008/2009

V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování - 20.10.2011

Mikuláš

Turistický kurz Karolinka 09.2013

Budva 2013

Mikuláš

Maturity - zkouška

Pomaturitní studium 2011/2012

Projekt "Robotika nezná hranice" (03.2011)

Pomaturitní studium 2011/2012

Pomaturitní studium 2013/2014

Tradice SLOVENSKO duben 2010

Kurz vyřezávání zeleniny

Florbal 03.2012

Tradice kysaného zelí na Valašsku (03.2011)

Více fotek najdete v fotogalerii.
Zpět na všeobecné informace:

Jazykové zkoušky, které lze složit přímo na naší škole

 • Státní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka.

 • Mezinárodní zkoušky z AJ LanguageCert (dříve City Guilds) na všech úrovní SERR, tj. A1 - C2

 • Ve spolupráci s Jazykovou školou Hello v Ostravě organizujeme Cambridgeské zkoušky PET, FCE, CAE.

  Zkouška z českého jazyka pro cizince, kteří žádají o udělení trvalého pobytu na území ČR - A1 SERR

Více o státních jazykových zkouškách

České jazykové zkoušky konané na Jazykové škole
při ISŠ - COP Valašské Meziříčí
Úroveň ve Společném evropském
referenčním rámci pro jazyky
Státní základní jazyková zkouškaB 2
Státní všeobecná jazyková zkouškaC 1


Z čeho se skládá státní zkouška?

Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a části ústní, certifikát se vydává po úspěšném absolvování obou částí.

Obsah písemné části stanoví jazyková škola pověřená MŠMT ČR, skládá se 2x ročně ve stejném termínu v celé České republice. Pro vypracování písemné zkoušky se stanoví doba 4 hodin (4x60 min).

 • Písemná zkouška se skládá ze 4 částí:
 1. ověření porozumění čtenému textu v rozsahu 600 slov
 2. volný písemný projev na povinné a volitelné téma v rozsahu 300 slov
 3. ověření porozumění vyslechnutému textu v rozsahu 4 minut
 4. gramatická část
 • K ústní části zkoušky postupují pouze ti kandidáti, kteří uspěli u písemné části. Ústní část se koná nejdříve 14 dní po písemné zkoušce. Ověřuje se zde schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost plynule hovořit o daných tématech. Zkouška trvá nejdéle 20 minut. SJŠ organizuje přípravné kurzy ke složení zkoušky.

Ke státní jazykové zkoušce se lze přihlásit přímo, bez absolvování přípravného kurzu!!!

Termíny státních jazykových zkoušek v roce 2017

Státní jazyková zkouška základní z AJ:
19. května 2017

Státní základní jazyková zkouška (B2)

Cena SJZ základní je 3 500,- Kč. Jestliže uchazeč není v písemné části SJZ úspěšný a není pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč
(přihlásí-li se méně než 4 klienti, cena pro 1 osobu 4 500,- Kč (3 500,- + 1 000,-)

Státní všeobecná jazyková zkoušky (C1)

Cena SJZ všeobecné je 5 400 Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 800 Kč.
(přihlásí-li se méně než 4 klienti, cena pro 1 osobu 6 400,- (5 400,- + 1 000,-)


 
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazyková zkoušky Valašské Meziříčí

Palackého 49
75701 Valašské Meziříčí
571 685 222
posta@isscopvm.cz

Vše o škole
Studijní obory
Další vzdělávání
Fotky a videa
Domov mládeže
Jazyková škola